Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö

Vuonna 2010 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki sisältää nyt kaikki asunto-osakeyhtiötä koskevat säännökset.

Uuden lain tavoitteena on määritellä aiempaa selkeämmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajien itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajien vastuun rajat.

Lain tavoitteena on myös varmistaa yhtiöiden päätöksentekokyky toimintaympäristön ja asumistarpeiden muuttuessa sekä lisätä asumisen ja sen kustannusten ennakoitavuutta.

Varatuomari Markku Leino on perehtynyt uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ja pitänyt aiheesta oppitunteja Lempäälä-opistossa.