Kaavoitusoikeus

Kaavoitusoikeus

Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki on kaavoituksen oikeudellinen perusta. Laissa on korostettu kuntien päätöksentekoa ja vähennetty valtion valvontaa. Alueiden käytön suunnittelussa on vahvistettu avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa.

Vuonna 2003 lakiin lisättiin yksityisten omistamien maiden yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevaa sääntelyä. Kunta voi nyt lain perusteella tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä maankäyttösopimuksia. Niissä ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.

Viime vuosien voimakas muuttoliike on aiheuttanut kaavoittamisessa määrällisiä ja laadullisia paineita. Tämän vuoksi kaavoituksen merkitys muuttovoittoalueiden kasvukunnissa, kuten Tampereen ympäristökunnissa on lisääntynyt.

Varatuomari Markku Leino on toiminut vuosina 1993 – 2007 Lempäälän kunnan kaavoituslautakunnassa ja kaavoitusjaostossa. Vuosina 2001 – 2007 hän on toiminut kaavoitusjaoston puheenjohtajana. Tänä aikana Lempäälässä on laadittu yksityisten omistamille alueille maankäyttösopimusten avulla monia asemakaavoja.