Maaoikeus

Maaoikeus

Kiinteistötoimituksista aiheutuvat riidat ja valitukset käsitellään maaoikeuksissa. Tällaisia ovat halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksista sekä lunastuslain ja tielain mukaisista toimituksista tehdyt valitukset.

Menettely maaoikeudessa muistuttaa suurelta osin käräjäoikeuden riita-asiain menettelyä. Käräjäoikeuden erillisenä osastona toimivassa maaoikeudessa on näihin asioihin erikoistunut käräjätuomari puheenjohtajana ja maaoikeusinsinööri sekä pääkäsittelyssä kaksi lautamiestä.

Varatuomari Markku Leino on toiminut monesti oikeudenkäyntiavustajana maaoikeudessa erityisesti tieoikeuksia koskevissa asioissa.