Perintöoikeus

Perintöoikeus

Perintöverotuksen kiristyminen on lisännyt perunkirjoitukseen liittyvän verosuunnittelun merkitystä.

Perukirja on perintöverotuksen perusta. Perintöveron määrään vaikuttaa mm. omaisuuden arvostaminen ja sen perusteleminen perunkirjoituksessa. Tärkeää on erottaa selkeästi ensiksi kuolleen puolison ja lesken varat toisistaan, ettei samasta omaisuudesta mene veroa kahteen kertaan.

Lesken kannalta on verotuksellisestikin tärkeää harkita, vetoaako leski tasinkoetuoikeuteensa ja pitääkö hän kuolleen puolison jäämistön kokonaan tai osittain jakamattomana hallinnassaan.

Ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut lakimies on perintöasioissakin luotettava ja turvallinen valinta oikeudellisesti kouluttamattomiin asioitsijoihin verrattuna. Hän voi laintuntemuksensa avulla säästää tavallisissakin kuolinpesissä erilaisia veroja moninkertaisesti perunkirjoituspalkkioon verrattuna.

Varatuomari Markku Leino on toiminut monesti riitaisissa tai muuten vaikeissa tilanteissa oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.